Opłaty za studia

Opłaty za studia

2400 zł za semestr – opłata semestralna przed rozpoczęciem semestru (po 2400 zł za każdy semestr, łącznie 7200 zł) 

lub

jednorazowa opłata całościowa 7000 zł (kwota z rabatem)