Opłaty za studia

Opłaty za studia

2100 zł za semestr

Opłatę można uiścić jednorazowo w całości (6100 zł) przed rozpoczęciem studiów

lub

w trzech równych ratach przed rozpoczęciem każdego semestru (po 2100 zł za każdy semestr,  łącznie 6300 zł) .