Ramowy program studiów

Ramowy program studiów

SEMESTR I

 • Psychologiczna diagnostyka kliniczna
 • Etyczne problemy związane z diagnostyką psychologiczną
 • Kompleksowy model diagnozy przyczyn trudności szkolnych; kryteria diagnostyczne
 • Diagnoza rozwoju małego dziecka w warunkach poradni psychologiczno-pedagogicznej – przegląd narzędzi diagnostycznych
 • Diagnoza dziecka w kontekście gotowości szkolnej oraz ryzyka specyficznych trudności w nauce
 • Diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym
 • Diagnoza rozwoju kompetencji matematycznych w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej
 • Funkcjonalna psychologiczna diagnoza w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym
 • Diagnoza systemu rodzinnego
 • Zaburzenia rozwoju mowy – diagnostyka
 • Całościowe zaburzenia rozwoju – diagnostyka
 • Funkcjonalne opiniowanie psychologiczne w świetle obowiązujących przepisów
 • Diagnoza rozwoju małego dziecka 0-3 lat
 • Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży
SEMESTR II

 • Prowadzenie i formułowanie psychologicznej diagnozy klinicznej
 • MMPI-2 jako narzędzie klinicznej diagnozy psychologiczne
 • Diagnostyka uzależnień
 • Diagnostyka zaburzeń osobowości
 • Metody projekcyjne w diagnostyce psychologicznej
 • Narzędzia diagnostyki psychologicznej w psychologii zdrowia

SEMESTR III

 • Proces diagnostyczny w neuropsychologii klinicznej
 • Diagnoza zaburzeń emocjonalno-osobowościowych u osób z uszkodzeniem mózgu
 • Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych
 • Diagnostyka neuropsychologiczna w neurologii i psychiatrii
 • Wybrane problemy neuropsychologii medycznej – diagnostyka zaburzeń behawioralnych w chorobach somatycznych
 • Diagnostyka neuropsychologiczna dzieci
 • Seminarium dyplomowe

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن