Ocena końcowa

Ocena końcowa

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach, uzyskanie zaliczeń objętych programem studiów, polegających na umiejętności zaplanowania badania, przeprowadzeniu go, interpretacji oraz sporządzeniu opinii psychologicznej adresowanej do konkretnego odbiorcy (np. rodzic, team terapeutyczny, sąd).

 

Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Diagnostyki Psychologicznej, wydane przez Uniwersytet Gdański.