Adresaci studiów

Adresaci studiów 

Studia podyplomowe z Diagnostyki psychologicznej adresowane są do absolwentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, między innymi pracowników placówek oświatowych, ochrony zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek diagnostyczno-terapeutycznych, a także absolwentów, którzy dopiero odbywają staż zawodowy.

wyklad2Program studiów obejmuje zagadnienia związane z diagnostyka psychologiczną na każdym poziomie rozwoju (od małych dzieci po wiek starszy), zarówno osób zdrowych jak i z różnymi schorzeniami, zaburzeniami, problemami klinicznymi.

 

 

Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Mariola Bidzan
psymbi
Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia
e-mail: mariola.bidzan@ug.edu.pl