Rekrutacja

Rekrutacja

System rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim
w roku akademickim 2018/2019 odbywać się będzie za pośrednictwem narzędzia
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

Zarejestruj się!

Dokumenty rekrutacyjne

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
  • Zdjęcie legitymacyjne
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów psychologicznych
  • Dowód wniesienia opłaty za studia podyplomowe na konto indywidualne.
  • Numer konta lub adres, na który zostanie dostarczony zwrot wniesionej opłaty, jeśli studia nie zostaną uruchomione

Terminy i etapy rekrutacji

  • Rejestracja w IRK: od dnia 23.07.2018 r. do dnia 01.10.2018 r.
  • Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 7 dni od momentu rejestracji – od dnia 31.07.2018 r. do dnia 08.10.2018 r.
  • Ogłoszenie listy wstępnie przyjętych: 15.10.2018 r.