Rekrutacja

Rekrutacja

System rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim
w roku akademickim 2022/2023 odbywać się będzie za pośrednictwem narzędzia
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

Zarejestruj się!

Dokumenty rekrutacyjne

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów psychologicznych

Terminy i etapy rekrutacji

  • Rejestracja w IRK: od dnia 11.07.2022 r. do dnia 03.10.2022 r.
  • Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych od dnia 11.07.2022 r. do dnia 03.10.2022 r.
  • Ogłoszenie listy wstępnie przyjętych: 07.10.2022 r.