Wykładowcy

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, goście specjalni z innych uczelni oraz praktycy mający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tematyki studiów.