Cel studiów

Cel studiów

Uzyskanie przygotowania teoretycznego i praktycznego do prowadzenia diagnozy psychologicznej w różnych obszarach praktyki klinicznej i do różnych celów klinicznych